Gemaakte afspraken AUC jaarvergadering juni 2023
– Iedereen is welkom bij onze activiteiten, mits diegene zelfredzaam is. Mocht
de drempel voor een eerste keer nog te hoog zijn is het meenemen van een
begeleider akkoord mits vantevoren aangemeld.
– Er zullen 2 activiteiten in de maand georganiseerd worden waarvan 1 in het
weekend valt en de andere activiteit zal op een wisselende doordeweekse
dag zijn.
– Alleen beheerders van de appgroepen kunnen nieuwe leden toevoegen. Dit
zal maximaal 2x per maand zijn samenhangend met de activiteit.
– Voorlopig houden we een aantal appgroepen aan. In Whatsapp de kletsgroep
en de groep met alle algemene informatie aangaande activiteiten. Hierop
aanvullend een groep over de activiteit welke erna verwijderd wordt. Signal
houden we nog aan zoals het nu is.
– De website, Whatsapp en Signal zijn de media die we gebruiken. Andere
media niet om het overzicht te kunnen behouden. De website zal ook meer
gevuld worden met activiteiten, de nieuwsbrieven, enquêtes en andere
informatie om iedereen op de hoogte te houden.
– Mocht iemand geen gebruik willen maken van Whatsapp of Signal is het
beste advies zich aan te melden voor de nieuwsbrief en om goed de website
in de gaten te houden voor alle activiteiten etc.
– Iedereen mag activiteiten organiseren en de organisator krijgt toegang om
het op de website te zetten en de gegevens in te zien waarmee iemand zich
heeft aangemeld voor een activiteit. De gegevens worden in goed vertrouwen
gedeeld middels de aanmelding voor een activiteit en de organisator zal deze
alleen gebruiken voor de activiteit en verder niet.
– De agenda wordt per kwartaal gemaakt en gevuld met activiteiten. Mocht je
buiten het kwartaal om een activiteit willen organiseren, meld deze dan
zeker bij de activiteitencommissie om te kijken of we deze in kunnen plannen
en wanneer. Dit kan via de bekende media en uiteraard ook per mail.

Menu